Перелік нормавтино-правових актів та інших документів, якими керується у своїй діяльності психологічна служба КДПУ

 

1. Конституція України

2. Закони України:

- «Про освіту»

- «Про вищу освіту»

- «Про захист персональних даних»

- «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

- «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

- «Про підвищення престижності шахтарської праці»

- «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

- «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

- «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

- «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

- «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

- «Про попередження насильства в сім’ї»

- «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

3. Нормативно-правові акти Верховної Ради України, Прзидента України, Кабінету Міністрів України:

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з дітьми, молоддю та сім’ями»

- Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями»

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»

- Указ Президента України «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2025 року»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» 

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 р." 

- Розпорядження КМУ від 06.10.2021 № 1215-р "Про затвердження плану заходів на 2021  - 2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року"

- Розпорядження КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1018-р "Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року"

4. Накази, роз'яснення та інструктивні листи Міністерства освіти і науки України: 

- Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

- Наказ МОН від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»

- Наказ МОН від 02.03.2017 № 334 «Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти»

- Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про Психологічну службу у системі освіти України"

- Наказ МОН «Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів»

- Наказ МОН України від 19.10.2001 № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 №864 "Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2009 №1/9–616 "Про розрахунок кількості ставок практичних психологів і соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах"

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 "Про затвердження типового положення про атестацію педагогічних працівників"

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.12 №1/9-683 "Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів"

- Лист МОН від 05.09.2018 № 1/9-529 «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

- Лист МОН від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

- Лист МОН від 28.10.14 №1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»

- Лист МОНУ від 11.03.14 №1/9-135 "Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу"

- Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н. р.»

- Лист МОН від 05.03.2008 за № 1/9-128 «Про статистичний звіт, нормативи часу на основні види робіт соціальних педагогів; річний та щоденний облік роботи практичних психологів і соціальних педагогів»

- Лист МОН від 17.09.2015 № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»

- Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021-2022 н.р.»

- Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)"

- Лист МОН від 30.11.2020 № 6/1427-20 "Про затвердження професійного стандарту “Практичний психолог закладу освіти” "

- Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 "Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

- Наказ МОН від 02.10.2018 №1047 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівнників з іншими органами та службами"

- Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"

- Лист МОН від 14.02.2005 № 1/9-64 "Про тривалість робочого тижня практичних психологів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів" 

- Лист МОН від 4.11.2019 № 1/9-683 “Про підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників” 

- Лист ІМЗО від 15.05.2018 № 22.1/10-1529 "Про курси підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів"

5. Етичний кодекс практичного психолога та спеціалістів із соціальної роботи

6. Статут Криворізького державного педагогічного університету, Правила внутрішнього розпорядку університету, накази ректора та Положення про психологічну службу.

 

10462
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30