Перелік нормавтино-правових актів та інших документів, якими керується у своїй діяльності психологічна служба КДПУ

 

1. Конституція України

2. Закони України:

- «Про освіту»

- «Про вищу освіту»

- «Про захист персональних даних»

- «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

- «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

- «Про підвищення престижності шахтарської праці»

- «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

- «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

- «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

- «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

- «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

- «Про попередження насильства в сім’ї»

- «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

3. Нормативно-правові акти Верховної Ради України, Прзидента України, Кабінету Міністрів України:

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з дітьми, молоддю та сім’ями»

- Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями»

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»

- Указ Президента України «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2025 року»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» 

4. Накази, роз'яснення та інструктивні листи Міністерства освіти і науки України: 

- Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

- Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

- Наказ МОН від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»

- Наказ МОН від 02.03.2017 № 334 «Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти»

- Наказ МОН «Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів»

- Наказ МОН України від 19.10.2001 № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»

- Лист МОН від 05.09.2018 № 1/9-529 «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

- Лист МОНмолодьспорту від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

- Лист МОН від 28.10.14 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»

- Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н. р.»

- Лист МОН від 05.03.2008 за № 1/9-128 «Про статистичний звіт, нормативи часу на основні види робіт соціальних педагогів; річний та щоденний облік роботи практичних психологів і соціальних педагогів»

- Лист МОН від 17.09.2015 № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»

5. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи

6. Статут Криворізького державного педагогічного університету, Правила внутрішнього розпорядку університету, накази ректора та Положенням про психологічну службу.

 

10462
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша