Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
Факультет дошкільної і технологічної освіти

герб кафедри

 

Кафедра загальнотехнічних дисциплін створена у 1972 році на базі фізико-математичного факультету (наказ №204 МО УРСР від 31.06.72 р.). Першим завідувачем кафедри був М.М.Кобозев - кандидат технічних наук, доцент. Пізніше посаду завідувача обіймали кандидати технічних наук, доценти: М.Ф.Родіонов, Я.Я.Зверховський, М.А.Кисельов, О.О.Скорняков, О.І.Кучма. У 2004 - 2014 рр. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент І.І.Антоненко, у 2014 - 2015 році доктор педагогічних наук, доцент Сушенцева Л.Л. Кафедра була переймована у 2014 році. З 2015 року по 2020 рік завідувачем кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання була доктор педагогічних наук, професор Лаврентьєва О.О. Із вересня 2020 року і донині кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Цись О.О.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
креслення та нарисна геометрії, технологія конструкційних матеріалів, практикум у навчальних майстернях, охорона праці, теоретична механіка, технічна механіка, теплотехніка, теорія механізмів та машин, електротехніка, гідравліка, опір матеріалів, деталі машин, основи стандартизації та взаємозаміни, різання матеріалів, елементи декоративно-прикладного мистецтва, технічна творчість учнів, автомобіль, інформаційно-комунікаційні засоби навчання, безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільний захист, теорія і методика професійного навчання.

Навчальну і науково-методичну роботу на кафедрі забезпечують доктор пед. наук, доцент Лаврентьєва О.О., кандидати технічних наук, доценти І.І.Антоненко, О.І.Кучма, С.В. Філатов, А.В. Возняк, Д.О. Великодний, кандидати педагогічних наук О.О. Цись, старші викладачі В.І.Лукаш, асистенти Т.І. Стойчик, І.О. Архіпов.

На кафедрі в попередні роки працювали викладачами кандидати наук, доценти: М.М.Кобозев, М.Ф.Родіонов, В.К.Федоренко, П.М.Стембоіця, В.І.Сорокін, М.М.Ацеховський, В.М.Биков, Я.Я.Зверховський, В.М.Соломаха, О.О.Скорняков, В.М.Гільченко, В.Ф.Подшивалов, Г.П. Лістрова, Ю.В. Недашковський, В.В. Мосолов, Є.О. Євстігнєєв.

На кафедрі ЗТД та ПН створено і функціонують:

18 лабораторій: нарисної геометрії та креслення й технології конструкційних матеріалів, опору матеріалів, гідравліки й деталей машин, електротехніки, теплотехніки, охорони праці;

автокомплекс;

комп'ютерний клас;

навчальні майстерні: з ручної обробки деревини, механічної обробки деревини, ручної обробки металу, механічної обробки металу.

Завідувачем майстерень працює Катиба С.З. До складу навчально-допоміжного персоналу входять: старший лаборант Василенко Т.О., навчальні майстри Курбак Н.С., Соловйов С.Б.

Кафедра до 2007 р. працювала над комплексною науковою темою: "Розробка і вдосконалення засобів механізації та технологічних пристроїв для учбових майстерень і лабораторій". За результатами дослідження розроблено чимало досконалих засобів навчання та лабораторного обладнання для навчального процесу.

У 2007 - 2014 рр. викладачі кафедри працювали над комплексною темою: "Розробка форм контролю знань студентів загальнотехнічних дисциплін відповідно до кредитно-модульної системи підготовки вчителів трудового навчання". Дослідження орієнтувалося на розробку нових форм комп'ютерного тестового контролю знань студентів згідно вимог Болонського процесу.

Важливим напрямом роботи кафедри є пошук шляхів залучення студентів до виконання конкретних розробок сучасних методів і засобів навчання у рамках магістерських і кваліфікаційних робіт, що є найбільш ефективною формою розвитку творчої діяльності майбутніх вчителів технологій і креслення.

1074
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша