Баланс (форма №1-дс) на 01.04.2019рік

(Завантажити)

Звіт про фінансові результати (форма №2-дс) за I квартал 2019 року

(Завантажити)

Звіт про отримані та використані асигнування (форма № ід1) станом на 01.04.2019рік

(Завантажити)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д), КПКВ 2201160  за І квартал 2019 року

(Завантажити)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д), КПКВ 2201190 за І квартал 2019 року

(Завантажити)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д), КПКВ 2201160 за І квартал 2019 року

(Завантажити)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д), КПКВ 2201040 за І квартал 2019 року

(Завантажити)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д) за І квартал 2019року

(Завантажити)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) на 01.04.2019 рік

(Завантажити)

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма №7д.1) на 01.04.2019 рік

(Завантажити)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01.04.2019 рік

(Завантажити)

7648

Баланс (форма №1) на 01.01.2019 рік

(Завантажити)

Звіт про отримані та використані асигнування (форма № ід1) станом на 01.01.2019 рік

(Завантажити)

Звіт про фінансовий результат (форма № 2-дс) за 2018 рік

(Завантажити)

Звіт про надходженя та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 2018 рік

(Завантажити)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) за 2018 рік

(Завантажити)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д) за 2018 рік

(Завантажити)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма №4-4) за 2018 рік

(Завантажити)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) на 01.01.2019 рік

(Завантажити)

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма №7д.1) на 01.01.2019 рік

(Завантажити)

6755

Баланс (форма№1) на 01.10.2018р.

Завантажити

Звіт про отриманні та використані асигнування (форма № ід1) станом на 01.10.2018р.

Завантажити

Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс) станом на 01.10.2018р.

Завантажити

Звіт про надходження використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за ІІІ квартал 2018р.

Завантажити

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д) за ІІІ квартал 2018р.

Завантажити

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма№ 4-4Д) за ІІІ квартал 2018р.

Завантажити

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) на 01.10.2018р.

Завантажити

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1) на 01.10.2018р.

Завантажити

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) за ІІІ квартал 2018р.

Завантажити

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01.10.2018р.

Завантажити

5982

Баланс (форм №1) на 01.07.2018р.

(Завантажити 1 сторінку)

(Завантажити 2 сторінку)

(Завантажити 3 сторінку)

Звіт про отримані та використані асигнування (форма № ід1) на 01.07.2018р.

(Завантажити)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за ІІ квартал 2018р.

(Завантажити 1 сторінку)

(Завантажити 2 сторінку)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) за ІІ квартал 2018р.

(Завантажити 1 сторінку)

(Завантажити 2 сторінку)

(Завантажити 3 сторінку)

(Завантажити 4 сторінку)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д) за  ІІ квартал 2018р.

(Завантажити 1 сторінку)

(Завантажити 2 сторінку)

(Завантажити 3 сторінку)

(Завантажити 4 сторінку)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4Д) за ІІ квартал 2018р.

(Завантажити 1 сторінку)

(Завантажити 2 сторінку)

(Завантажити 3 сторінку)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) на 01.07.2018р.

(Завантажити 1 сторінку)

(Завантажити 2 сторінку)

(Завантажити 3 сторінку)

(Завантажити 4 сторінку)

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1) на 01.07.2018р.

(Завантажити 1 сторінку)

(Завантажити 2 сторінку)

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) за ІІ квартал 2018р.

(Завантажити 1 сторінку)

(Завантажити 2 сторінку)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01.07.2018р.

(Завантажити 1 сторінку)

(Завантажити 2 сторінку)

 

5347

Баланс (форма № 1) на 01.04.2018р.

(Завантажити 1 сторінку) (Завантажити 2 сторінку)  (Завантажити 3 сторінку)

Звіт про отримані та використані асигнування (форма № ід1) станом на 01.04.2018р.

(Завантажити)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 1 квартал 2018р.                             (Завантажити 1сторінку)  (Завантажити 2сторінку)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) за 1квартал 2018р.

(Завантажити 1 сторінку) (Завантажити 2 сторінку) (Завантажити 3 сторінку)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д) за 1 квартал 2018р. 

(Завантажити 1сторінку)  (Завантажити 2 сторінку) (Завантажити 3 сторінку) (Завантажити 4 сторінку)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.04.2018р.

(Завантажити 1сторінку) (Завантажити 2 сторінку) (Завантажити 3 сторінку)

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1) на 01.04.2018р.

(Завантажити 1сторінку) (Завантажити 2 сторінку)

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) за 1 квартал 2018р.

(Завантажити 1 сторінку) 

 

4671

Баланс (форма №1) на 01.01.2018р. Завантажити 1стор.  Завантажити 2стор.

Звіт про отримані та використані асигнування (форма ід1) станом на 01.01.2018 рік.Субвенція з місцевого бюджету. Завантажити

Звіт про отримані та використані асигнування (форма ід1) стано на 01.01.2018 рік. Завантажити

Звт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 2017рік. Завантажити 1стор. Завантажити 2 стор.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (фома№ 4-1д) за 2017рік. Завантажити 1 стор.

Завантажити 2 стор.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д) за 2017рік.

Завантажити 1 стор. Завантажити 2 стор.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма №4-4д). Завантажити 1 стор. Завантажити 2стор.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма№ 7д)

(за спеціальним фондом). Завантажити 1стор. Завантажити 2 стор.

(за загальним фондом).    Завантажити 1стор.

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) станом на 01.01.2018рік .Завантажити

 

4084

Баланс (форма №1 ) на 1 жовтня 2017року. Завантажити 1стор.   

Завантажити 2стор.

Звіт про отримані та використані асигнування (форма № ід1) станом на 1жовтня 2017року. Завантажити.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за III квартал 2017року. Завантажити 1 стор.

Завантажити 2стор.

Звіт про надходження використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за III квартал 2017року. Завантажити 1стор.

Завантажити 2 стор.

Звіт про надходженя і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д) за III квартал 2017року.

Завантажити 1 стор.   Завантажити 2 стор.  

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01 жовтня 2017 року.

За загальним фондом. Завантажити 1стор.    Завантажити 2стор.

За спеціальним фондом. Завантажити 1стор.  Завантажити 2стор.

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма №7 д.1) на 1 жовтня 2017 року. Завантажити.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 жовтня 2017 року.

За спеціальним фондом. Завантажити

За загальним фондом. Завантажити

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України за III квартал 2017р. Завантажити

 

2778
2258

Баланс (форма №1) на 01.04.2017р.

(Завантажити 1 сторінку)

(Завантажити 2 сторінку)

Звіт про отримані та використані асигнування (форма № ід1) станом на 01.04.2017р.

(Завантажити)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за І квартал 2017р.

(Завантажити 1 сторінку)

Завантажити 2 сторінку)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№4-1д) за І квартал 2017р.

(Завантажити 1 сторінку)

(Завантажити 2 сторінку)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма№4-2д) за І квартал 2017р.

(Завантажити 1 сторінку)

(Завантажити 2 сторінку)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.04.2017р. 

(за спеціальним фондом) (Завантажити 1 сторінку) (Завантажити 2 сторінку)

(за загальним фондом) (Завантажити 1 сторінку)(Завантажити 2 сторінку)

 Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма №7д.1) на 01.04.2017р. (Завантажити)

 Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01.04.2017р. (за загальним фондом). (Завантажити)

 Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01.04.2017р. (за спеціальним фондом). (Завантажити)

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України, за І квартал 2017р. (Завантажити)

1967

Баланс (форма №1) станом на 01.01.2017р. 

( Завантажити сторінку 1 )

( Завантажити сторінку 2 )

( Завантажити сторінку 3 )

( Завантажити сторінку 4 )

 

Звіт про отримані та використані асигнування (форма № ід1) станом на 01.01.2017р.

( Завантажити )

 

Звіт про виконання плану по штатах і контрагентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (виконання плану по навчанню студентів (учнів, слухачів) (форма № 3-2) станом на 01.01.2017р.

за загальним фондом ( Завантажити сторінку 1 ) ( Завантажити сторінку 2 )

за спеціальним фондом ( Завантажити сторінку 1 ) ( Завантажити сторінку 2 )

іноземні студенти ( Завантажити сторінку 1 ) ( Завантажити сторінку 2 )

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2016 рік (форма № 2д)

( Завантажити сторінку 1 )

( Завантажити сторінку 2 )

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2016 рік (форма № 4-1д)

( Завантажити сторінку 1 )

( Завантажити сторінку 2 )

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2016 рік (форма № 4-2д)

( Завантажити сторінку 1 )

( Завантажити сторінку 2 )

 

 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.01.2017р. (форма № 7д)

( Завантажити сторінку 1 )

( Завантажити сторінку 2 )

 

Звіт про заборгованість за окремими програмами станом на 01.01.2017р. (форма № 7д.1)

( Завантажити )

 

Звіт про результати фінансової діяльності за 2016 рік (форма № 9д)

( Завантажити )

 

Звіт про рух грошових коштів станом на 01.01.2017р.

( Завантажити )

 

Звіт про рух необоротних активів станом на 01.01.2017р. (форма № 5)

( Завантажити сторінку 1 )

( Завантажити сторінку 2 )

 

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування станом на 01.01.2017р. (форма № 6)

( Завантажити сторінку 1 )

( Завантажити сторінку 2 )

 

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України, за 2016 рік.

( Завантажити )

 

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками станом на 01.01.2017р.

( Завантажити )

1079
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша