Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

26 січня о 8.00 на засіданні екзаменаційної комісії Криворізького державного педагогічного університету відбувся публічний захист магістерських робітробіт здобувачів рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 8.01010301 «Технологічна освіта» 2016-2017 н.р. Голова ДЕК Ю.С. Кулінка

 

DSC07305

 

З авторефератами та магістерськими роботами можна ознайомитися на кафедрі педагогіки і методики технологічної освіти

 Автореферат Саранчиної І.О.

Автореферат Романко Л.П.

Автореферат Прокопенко А.О.

 

Керівники кваліфікаційних робіт (члени ЕК під час захисту здобувачів рівня вищої освіти «магістр», яких вони підготували):

  1. Савченко Л.О. – доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти, д.пед.н;
  2. Лаврентьєва О.О. – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики професійного навчання, д.пед.н;
  3. Кулінка Ю.С. – доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти, к.пед.н;
  4. Антоненко І.І. – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики професійного навчання, к.техн.н;

Результати захисту кваліфікаційних робіт

Магістерські роботи захищали 5 студентів за спеціальністю: «Технологічна освіта (автосправа)» – 2 студенти, «Технологічна освіта (технічна та комп’ютерна графіка)» – 1 студент, «Технологічна освіта (конструювання та моделювання одягу)» – 2 студенти. Захист магістерських робіт відбувся відповідно розкладу 26.01.17 р.

Тематика магістерських робіт відповідає вимогам сьогодення і спрямована на практичну реалізацію в системі вищої освіти. В роботах чітко визначений понятійний апарат, достатньо глибоко розкрито теоретичний аспект дослідження, а їх практична значущість визначається представленими методиками проведення занять за розробленими курсами та спецкурсами, значною кількістю дидактичного матеріалу, різноманітністю натуральних об’єктів, виконаних на належному художньо-конструкторському рівні, що можуть бути успішно використані в навчальному процесі під час проведення теоретичних і практичних занять в університеті.

Високим рівнем теоретичної і практичної підготовки, володіння методикою наукового пошуку відзначаються магістерські роботи:

-         Прокопенко Алла Олександрівна – Впровадження інформаційно-комунікативного ресурсу в умовах вищого навчального закладу як засіб розвитку пізнавальної активності студентів. Науковий керівник – доцент, доктор педагогічних наук Савченко Л.О.

-         Саранчина Інна Олександрівна – Формування дослідницьких умінь студентів засобами проектної діяльності. Науковий керівник – доцент, доктор педагогічних наук Савченко Л.О.

-         Романко Любов Павлівна – Технологія ігрового проектування як засіб розвитку технічних здібностей майбутніх учителів технологій за профілем «Технічна та комп’ютерна графіка. Науковий керівник – доцент, кандидат педагогічних наук Кулінка Ю.С.

Досить високий результат дослідження також показали студенти:

-         Кваша Станіслав Олександрович – Дидактичні умови розвитку технічної творчості студентів технолого-педагогічних спеціальностей. Науковий керівник – доцент, доктор педагогічних наук Лаврентьєва О.О.

-         Перга Сергій Михайлович – Розробка електронного навчального посібника з курсу «Технічна механіка» з методикою використання в педагогічних інститутах. Науковий керівник – доцент, кандидат технічних наук Антоненко І.І.

Слід відзначити, що:

-       магістрами (Прокопенко А.О., Саранчина І.О. та Романко Л.П.) підготовлено автореферати за темами магістерських робіт та оформлено банерами ауд. №29;

-       представлено портфоліо робіт Прокопенко А.О. та Саранчиною І.О.;

-       розроблено робочу програму до курсу «Інформаційні технології та системи у харчовій промисловості» та фірмовий стиль спецодягу (Прокопенко А.О.);

-       підготовлено матеріали та методичні рекомендації до вивчення курсу «Основи айдентики» (4 д.а.) – Романко Л.П, Кулінка Ю.С.;

-       сконструйовано станок для холодної ковки металу – Кваша С.О.;

-       розроблено навчальний посібник з курсу «Технічна механіка» – Перга С.М., Антоненко І.І. (3,8 д.а.).

Захист засвідчив високий рівень теоретичної підготовки студентів, їх вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, обґрунтувати результати і висновки проведеного експерименту.

При відповідях на додаткові питання магістранти показали достатній рівень володіння матеріалами дослідження, відповіді були ґрунтовними та точними, показали обґрунтованість прийнятих рішень та достовірність отриманих даних. 

Здобувачі рівня вищої освіти «магістр» одержали відмінні оцінки.

За результатами державних екзаменів Саранчина Інна Олександрівна отримала диплом з відзнакою.

1026
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28