Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

Семінарське заняття за такою темою викликало у студентів соціологів групи СМК-18 велику зацікавленість.


Студенти підготували змістовні доповіді, в яких розкрили основні соціологічні погляди українських соціологів кінця XIX- поч. XX ст.

Серед учених-дослідників українського суспільства кінця XIX ст. насамперед вирізняється постать Михайла Драгоманова (1841—1895), який чимало уваги приділяв перспективам історичного поступу України, можливості її самостійного існування на європейському терені. Національне питання він вважав одним з найважливіших. Основу для його вирішення вбачав передусім у демократизації суспільства, запровадженні політичних свобод (всенародного земського представництва з контролем за діями виконавчої влади, недоторканності свободи особи, слова, товариств). Саме про ці соціологічні положення М.Драгоманова розповів Дмитро Чечун.


Скляренко Анастасія розкрила наукові ідеї Сергія Подолинського (1850—1891), який значну увагу приділяв аналізу соціального становища різних груп, причин соціальної диференціації (їх він убачав у привласненні панівним класом
додаткової вартості), соціальної мобільності, яка залежить від національності особи.
Валерій Кокора зацікавився плюралістичною соціологією Μаксима Ковалевського (1851- 1916) і розповів про центральну ідею його концепції, яка полягала у історичній закономірності прогресивного розвитку суспільства і розширенні сфери солідарності як найважливішого і універсального соціального закону.
У обговоренні доповідей виступили Аліна Дуднік і Ліза Харькіна, які зазначили, що витоки суспільних ідей представлених соціологів своїм корінням сягають до суспільних ідей Григорія Сковороди, Івана Вишенського, Стефана Яворівського та інших.
У підсумках викладач професор А.С.Лобанова зазначила, визначальною рисою соціологічної думки в Україні в XIX ст.- поч. XX ст. був її тісний взаємозв'язок із суспільно-політичними проблемами, з завданнями утвердження національної державності,
боротьбою за незалежність, національно-культурним відродження.


Специфічною ознакою вітчизняної соціології було її самовизначення як одного з засобів державотворення, розвитку національної самосвідомості. А відтак історична українська соціологічна спадщина потребує ще більш ретельного вивчення і
переосмислення.

7200
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша